Сервиз

  1. Оборудвана база за ремонт, зареждане и техническо обслужване на носими и возими пожарогасители.
  2. Хидравличен тест на съдове под налягане.
  3. Техническо обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации и системи.
© 2021 Саламандър 911 Всички права запазени!
Back To Top