Пожарогасители

При нас може да намерите всички видове прахови, водни, водопенни пожарогасители и пожарогасители с въглероден двуокис.

 • Прахов пожарогасител 1 кг.
 • Прахов пожарогасител 2 кг.
 • Прахов пожарогасител 3 кг.
 • Прахов пожарогасител 6 кг.
 • Прахов пожарогасител 12 кг.
 • Прахов пожарогасител 50 кг.
 • Воден пожарогасител 9 л.
 • Водопенен пожарогасител 9 л.
 • Пожарогасител СО2 – 2кг.
 • Пожарогасител СО2 – 5 кг.
 • Пожарогасител СО2 – 30 кг.

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ

Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично - един път в годината.
Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителите се извършва с резервни части и пожарогасително вещество в сертифицирания сервиз на фирма "Саламандър 911" ООД. 

© 2021 Саламандър 911 Всички права запазени!
Back To Top